Vastgoedbeheerder in West-Vlaanderen - Brugge en omgeving

Bent u eigenaar van een appartement in een flatgebouw in West-Vlaanderen? Volgens het systeem van mede-eigendom moet uw gebouw vertegenwoordigd worden door een syndicus.

Wat is zijn rol? Wat zijn de verschillende soorten syndici en welke moet u kiezen? Is het verplicht? Lees verder om het antwoord op deze vragen te ontdekken

NIET-BINDEND AANBOD

SyndicusKiezen.be heeft voor u de beste oplossingen voor het beheer van uw mede-eigendom opgezocht: Tal van professionele syndici of digitale oplossingen in West-Vlaanderen. Vraag een offerte aan die u aan de mede-eigenaars kunt voorleggen.

Wat is de rol van de syndicus in uw mede-eigendom?

Over het algemeen bestaat de rol van de syndicus erin het dagelijks beheer van uw mede-eigendom in Brugge op zich te nemen. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vergaderingen (AG), het opstellen van de notulen en de uitvoering van alle genomen besluiten.

Zijn taken kunnen in drie categorieën worden verdeeld:

  • Administratief beheer: organisatie van de AV en opstellen van de notulen, beheer en opvolging van contracten,…
  • Financieel beheer: geldbeheer en boekhouding,…
  • Technisch beheer: beheer van noodzakelijke herstellingen of renovaties, onderhoud van de algemene goede staat van de mede-eigendom, enz.

De taken en verplichtingen van de syndicus zijn nu uitdrukkelijk omschreven in de Belgische wet, namelijk in artikel 577-8, § 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze lijst van taken kan gewijzigd worden door het reglement van mede-eigendom, onder voorwaarde dat extra taken aan hem worden toegewezen. In geen geval mogen sommige van de bij de wet omschreven taken worden ingetrokken.

Welk type syndicus moet u kiezen voor uw gebouw?

Wanneer het tijd is om uw syndicus te kiezen, hebt u twee mogelijkheden: de vrijwillige syndicus of de professionele syndicus.

De vrijwillige syndicus

De vrijwillige syndicus, of niet-professionele syndicus, is een optie die vaak de voorkeur krijgt bij mede-eigenaars van kleine gebouwen.

Elke mede-eigenaar van het gebouw, of zijn echtgenoot, kan als vrijwillig bewindvoerder worden aangesteld.

Hij of zij moet tijdens de algemene vergadering gekozen worden, volgens het principe van de absolute meerderheid. Deze syndicus dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een professionele syndicus.

Als de taak te zwaar blijkt, kan de vrijwillige syndicus de hulp inroepen van een professionele syndicus, zoals SyndicYourself of EasySyndic.

Hoewel hij over het algemeen onbetaald is, kan de vrijwillige syndicus toch vragen om een salaris voor de uitoefening van zijn taken. Dit besluit zal ook op de AV worden genomen.

Maar waarom kiezen voor een vrijwillige syndicus? Lagere kosten en transparantie in het beheer van uw mede-eigendom zijn meestal de belangrijkste redenen om voor een vrijwillige syndicus te kiezen. Hij woont in uw gebouw en is dus nauw betrokken bij het beheer ervan. Een vrijwillige syndicus is over het algemeen zeer reactief en ondernemend.

Wees echter voorzichtig! Alvorens voor dit soort syndicus te kiezen, moet u nagaan of de statuten van uw gebouw de aanwezigheid van een professionele syndicus niet vereisen. Deze informatie is beschikbaar in het reglement van mede-eigendom.

Als u niet zeker bent of u een professionele of vrijwillige syndicus moet kiezen, probeer dan het advies van onze referentiepartner SyndicusKiezen

De professionele syndicus

Uw gebouw staat in Brugge en heeft meer dan 6 appartementen? Dan is de keuze voor een professionele syndicus beter geschikt voor uw situatie.

Net als de vrijwillige syndicus moet de professionele syndicus op de algemene vergadering van mede-eigendom met absolute meerderheid worden benoemd.

Om als zodanig erkend te worden, moeten professionele syndici erkend zijn door het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars).

In tegenstelling tot vrijwillige syndici, moeten professionele syndici altijd betaald worden.

Waarom kiezen voor een beroepssyndicus? Grote gebouwen zijn moeilijker te beheren. Als onafhankelijke die buiten uw mede-eigendom werkt, biedt een professionele syndicus u belangrijke voordelen bij het beheer van uw gebouw, zoals juridische en technische kennis, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ervaring en nog veel meer. Al deze elementen zullen uw leven binnen de mede-eigendom vereenvoudigen.

Tips om een goede syndicus te vinden in West-Vlaanderen

Om de beste syndicus te kiezen moet u rekening houden met 5 basiscriteria:
Vertrouwen - Bekwaamheid - Tarieven - Beschikbaarheid – Kwaliteit

Om het technisch beheer van uw mede-eigendom te optimaliseren, raden wij u aan om een syndicus te kiezen die in West-Vlaanderen gevestigd is.

Ontvang aanbiedingen van vastgoedbeheerders in uw omgeving. Vergelijk en kies degene die aan uw verwachtingen en behoeften voldoet!

Is de aanwezigheid van een syndicus verplicht in Brugge?

De oprichting van een syndicus is een wettelijke verplichting, zodra een gebouw onder het regime van de mede-eigendom wordt gebracht. Dit is overal in België het geval.

Als uw gebouw in West-Vlaanderen verdeeld is in kavels die tussen minstens twee personen verdeeld zijn, dan is er meteen sprake van een mede-eigendom.

Merk op dat er uitzonderingen zijn:

  • De aanwezigheid van een syndicus is niet verplicht voor een flatgebouw dat slechts aan één persoon toebehoort. Indien de eigenaar echter één van zijn kavels verkoopt, dan is de oprichting van een syndicus verplicht.
  • Als de aard van het gebouw het rechtvaardigt, en als alle mede-eigenaars het eens zijn met deze beslissing, dan is de aanwezigheid van een syndicus niet verplicht. Dit zijn vaak kleine mede-eigendommen met maximaal 3 of 4 kavels.