Plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen

Gedetailleerde beschrijving van een gehuurde woning, de plaatsbeschrijving, is een verplichte procedure die essentieel is voor de bescherming van zowel de verhuurder als de huurder. Dit document moet worden opgesteld aan het begin van de huurovereenkomst (ingangsplaatsbeschrijving) en aan het einde (uitgangsplaatsbeschrijving) en wordt gebruikt om te bepalen of er tijdens de huurovereenkomst schade is toegebracht aan de woning.

Wat is een plaatsbeschrijving? Waarom is het essentieel? Is het verplicht in West-Vlaanderen ? Wie kan ze uitvoeren en hoe? Hoeveel kost een plaatsbeschrijving en wie moet ervoor betalen? Kom alles te weten over het uitvoeren van een plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen !

Plaatsbeschrijving West-Vlaanderen expert

Wil je een plaatsbeschrijving uitvoeren in Brugge of elders in West-Vlaanderen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Heb je onlangs een huurovereenkomst getekend voor een appartement en wil je een gezamenlijke plaatsbeschrijving maken? Geen probleem! Vul gewoon onderstaand formulier in en ontvang een offerte van een erkend expert.

Of u nu een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving nodig hebt voor een huis of appartement in Brugge of elders in West-Vlaanderen, ImmoWVL heeft erkende deskundigen geselecteerd om onaangename verrassingen te voorkomen. Hoewel u de plaatsbeschrijving zelf kunt uitvoeren, kan dit vaak leiden tot geschillen tussen huurders en eigenaars. Het inschakelen van een externe professional garandeert een objectieve en volledige plaatsbeschrijving. Toegegeven, hier hangt een prijskaartje aan, maar dankzij hun expertise op dit gebied kan dit later veel problemen voorkomen.

Als er werkzaamheden zijn gepland, vergeet dan niet om een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren voordat je begint. Het is altijd een goed idee om documentatie bij de hand te hebben voor het geval je die nodig hebt.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een plaatsbeschrijving in Brugge en omgeving

Wat is een plaatsbeschrijving ?

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat de staat van een woning vóór en na de verhuur nauwkeurig beschrijft: het bestaat uit een ingangs- en uitgangsplaatsbeschrijving.

De ingangsplaatsbeschrijving is een document dat de staat van de woning beschrijft op het moment dat de huurder de woning in bezit neemt. Alle kamers van de woning en de inrichting moeten gedetailleerd worden beschreven.

Aan het einde van de huurovereenkomst, wanneer de huurder het pand verlaat, moet er een uitgangsplaatsbeschrijving worden opgesteld.

Deze twee plaatsbeschrijvingen worden dan vergeleken om te bepalen of de huurder tijdens de huurperiode schade heeft toegebracht aan de woning.

Waarom is het belangrijk om een plaatsbeschrijving uit te voeren in Brugge ?

Het opstellen van een plaatsbeschrijving in West-Vlaanderen is van vitaal belang. Dit is ter bescherming van zowel de huurder als de verhuurder.

 • Behoud van de rechten van de verhuurder: met een plaatsbeschrijving kan de verhuurder ervoor zorgen dat hij zijn eigendom terugkrijgt in dezelfde staat als bij aanvang van de huurovereenkomst, met uitzondering van normale slijtage. In geval van schade veroorzaakt door de huurder geeft dit de verhuurder de mogelijkheid om herstellingen of bijkomende kosten te vragen.
 • De rechten van de huurder beschermen: een plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat de huurder niet verantwoordelijk wordt gesteld voor reeds bestaande schade of problemen. Dit document vormt een tastbaar bewijs van de staat van de woning op het moment van aankomst en vertrek en beschermt zo de rechten van de huurder.
 • Geschillenbeslechting: door een gedetailleerde beschrijving te geven van de staat van de woning helpt de plaatsbeschrijving bij het oplossen van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder. In geval van onenigheid over bepaalde schade of kosten, zal dit document dienen als een objectieve referentie om tot een billijke regeling te komen.

Een ingangsplaatsbeschrijving uitvoeren in Brugge en West-Vlaanderen

De ingangsplaatsbeschrijving wordt gebruikt als referentie om de staat van de woning te beoordelen wanneer de huurder aankomt en wanneer hij of zij vertrekt aan het einde van de huurovereenkomst. Deze procedure is van toepassing op zowel gemeubileerde als leegstaande woningen.

Hoe voer je een ingangsplaatsbeschrijving uit ?

Bij het uitvoeren van je ingangsplaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen is precisie essentieel om de staat van elke kamer vast te stellen. Muren, vloeren, ramen, sanitair en huishoudelijke apparaten, elk onderdeel van de woning moet gedetailleerd worden beschreven. Het is ook essentieel om de mate van slijtage van elk item in elke kamer te noteren.

Om rechtsgeldig te zijn, moet een ingangsplaatsbeschrijving een aantal belangrijke elementen bevatten:

 • De datum van de inspectie,
 • Het adres van de woning,
 • Contactgegevens en namen van de huurder, de eigenaar en, indien van toepassing, de taxateur,
 • De gedetailleerde staat van het meubilair/apparaten en andere zaken in de woning,
 • Meterstanden van water, gas en elektriciteit,
 • De handtekeningen van de huurder en de verhuurder.

Let op: visuele documentatie in de vorm van foto’s kan bij je ingangsplaatsbeschrijving in Brugge en omgeving worden gevoegd. Dit zorgt voor een betere beschrijving en vermindert het risico op geschillen bij de uitgangsplaatsbeschrijving. Een grondige en zorgvuldige ingangs plaatsbeschrijving zal veel geschillen voorkomen wanneer de huurder vertrekt.

Is een ingangs plaatsbeschrijving verplicht in Brugge en West-Vlaanderen?

Ja, de ingangs plaatsbeschrijving is een verplicht document in Brugge, zoals overal in West-Vlaanderen en België. Dit is het geval sinds juni 2017 voor alle huurovereenkomsten voor woningen.

Bovendien moet je plaatsbeschrijving door beide partijen worden opgesteld. Met andere woorden, beide partijen (huurder en verhuurder) of hun respectievelijke vertegenwoordigers moeten aanwezig zijn.

Tot slot is het in Brugge en in West-Vlaanderen ook verplicht om een plaatsbeschrijving te laten registreren. Er zijn twee manieren om dit te doen:

De verhuurder is verantwoordelijk voor het registreren van de plaatsbeschrijving. Hij kan ervoor kiezen om dit tegelijk met of na het registreren van de huurovereenkomst te doen.

Let op! Hoewel het opstellen van een plaatsbeschrijving verplicht is, zijn er momenteel geen wettelijke sancties als dit niet gebeurt. Dit gezegd zijnde, in het geval van het niet opmaken van een plaatsbeschrijving in West-Vlaanderen, is de wet in het voordeel van de huurder. De vrederechter gaat er dan van uit dat de woning in dezelfde staat aan de huurder is overgedragen als toen deze aan het einde van de huurovereenkomst werd teruggegeven. Dit is in het nadeel van de verhuurder, omdat hij geen schade kan bewijzen die door de huurder is veroorzaakt.

Wanneer moet je een ingangsplaatsbeschrijving opstellen?

Je ingangsplaatsbeschrijving in Brugge en omgeving moet worden uitgevoerd ten laatste wanneer de huurder de woning in bezit neemt, binnen een maximumperiode van één maand.

Let op: als er op verzoek van de eigenaar of huurder geen plaatsbeschrijving wordt opgesteld, kan de andere partij de vrederechter vragen om een expert aan te stellen om dit uit te voeren. Na de eerste maand van bewoning kan echter geen van beide partijen worden gedwongen om deze formaliteit uit te voeren, aangezien het pand al bewoond is.

Uitvoeren van een uitgang plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen

Wanneer je uit een huurwoning vertrekt, is het van vitaal belang om een plaatsbeschrijving op te stellen. Het doel is om zowel de huurder als de verhuurder te beschermen. Het doel van deze stap is om de staat van de woning te beoordelen wanneer de huurder vertrekt.

Het uitgangsplaatsbeschrijving wordt officieel opgesteld aan het einde van de huurperiode. Net als de ingangsplaatsbeschrijving bestaat het uit een gedetailleerd rapport met een beschrijving van de staat van het pand, de apparatuur en de installaties op het moment dat de huurder het pand verlaat.

Eventuele schade die wordt vastgesteld in vergelijking met de ingangsplaatsbeschrijving kan vervolgens worden gedocumenteerd en gefactureerd aan de huurder.

Let op! Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen schade door normale slijtage (niet toe te schrijven aan de huurder) en schade door abnormaal gebruik (toe te schrijven aan de huurder).

Hoe voer je een uitgangsplaatsbeschrijving uit ?

Er zijn een aantal stappen die gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van een uitgangsplaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen:

 1. Planning: voordat de huurder het pand verlaat, is het essentieel dat hij contact opneemt met de verhuurder of makelaar om een geschikte datum en tijd af te spreken voor de exit-inventarisatie. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om deze inventarisatie nauwkeurig uit te voeren.
 2. Grondige inspectie: elke hoek van het pand moet grondig worden geïnspecteerd in aanwezigheid van de verhuurder en de huurder of hun vertegenwoordigers. De staat van de vloeren, muren, ramen, plafonds, apparatuur en alle andere zaken in het gehuurde pand wordt vastgelegd in het document. Er kunnen foto’s worden genomen om eventuele bevindingen te documenteren. Waar nodig worden de elektriciteits-, gas- en watermeters afgelezen en de cijfers genoteerd om onenigheid over het verbruik na het vertrek van de huurder te voorkomen.
 3. Opstellen van het verslag: tijdens deze inspectie wordt een verslag van de uitgangsplaatsbeschrijving opgesteld waarin de staat van elk onderdeel van de woning wordt gedetailleerd. Alle vastgestelde schade of defecten worden genoteerd. Dit document moet door beide partijen worden ondertekend om de echtheid ervan te garanderen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een plaatsbeschrijving in Brugge of West-Vlaanderen?

Bij een meningsverschil over een plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen kunnen de volgende stappen worden ondernomen om de situatie op te lossen:

 1. Weigeren te tekenen: ten eerste, als de huurder en de verhuurder het niet eens kunnen worden over de inhoud van de plaatsbeschrijving (of het nu gaat om een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving), mag het document in geen geval worden ondertekend. Het is essentieel om in dergelijke omstandigheden te weigeren te tekenen.
 2. Opmerkingen en foto’s toevoegen: voordat de plaatsbeschrijving wordt ondertekend, hebben beide partijen de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen en aan te geven dat ze het niet eens zijn. Het is raadzaam om eventuele bezwaren te onderbouwen met foto’s om de geschilpunten te documenteren.
 3. De plaatsbeschrijving binnen de gestelde termijn betwisten: de huurder heeft vanaf de datum van ingebruikname een maand de tijd om naar de vrederechter te stappen en de ingangsplaatsbeschrijving die bij de ingebruikname werd opgesteld, te betwisten.
 4. Benoeming van een expert: in geval van blijvende onenigheid tussen de verhuurder en de huurder moet er een beroep worden gedaan op een vrederechter. De vrederechter kan dan een neutrale expert aanstellen om de situatie te beoordelen en een definitieve beslissing te nemen.
 5. Beslissing van de vrederechter: op basis van de door de expert verzamelde informatie neemt de vrederechter een definitieve beslissing en beveelt de vrijgave van de huurwaarborg ten gunste van de ene of de andere partij. Zijn rol is om onpartijdig te blijven en te proberen de belangen van beide partijen met elkaar te verzoenen. Als de rechter van mening is dat de schade te wijten is aan normale slijtage en onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt, kan hij de huurder veroordelen tot teruggave van de huurwaarborg.

Wie kan een plaatsbeschrijving uitvoeren in West-Vlaanderen: Brugge en omgeving?

Volgens de wet kan een plaatsbeschrijving worden opgesteld door elke meerderjarige natuurlijke persoon. Voor je inboedelbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen heb je twee opties:

Minnelijke plaatsbeschrijving

De huurder en de verhuurder voeren de plaatsbeschrijving samen uit.

Hoewel deze methode gratis is, stelt ze de partijen bloot aan het risico van conflicten. Bovendien moet een plaatsbeschrijving, om geldig te zijn, voldoen aan een aantal regels die maar al te vaak onbekend zijn voor mensen die niet vertrouwd zijn met deze sector.

Plaatsbeschrijving door een expert

De tweede optie voor het uitvoeren van je plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen is om een beroep te doen op een expert die in onderling overleg tussen beide partijen wordt aangesteld.

Deze oplossing is ten zeerste aan te raden om er zeker van te zijn dat u een degelijk en onpartijdig document ontvangt. De procedure is weliswaar niet gratis, maar garandeert wel dat alle geldende regels worden nageleefd.

Dankzij hun technische en juridische vaardigheden kunnen onze experts zekerheid en gemoedsrust bieden bij huurtransacties, terwijl ze het beheer van menselijke relaties vereenvoudigen. Met hun hulp krijg je een nauwkeurig, duidelijk en objectief rapport.

Goed om te weten! De ingangs- en uitgangsplaatsbeschrijving van je woning in West-Vlaanderen hoeft niet door dezelfde persoon te worden uitgevoerd.

Ben je op zoek naar een expert voor het uitvoeren van jouw plaatsbeschrijving in Brugge en omgeving? Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste experts in West-Vlaanderen!

Belfix

Goudengids

ExpertiseBuro

VanOpstal

Expertio

Wie moet er betalen voor een plaatsbeschrijving in Brugge of elders in West-Vlaanderen?

Als je besluit om een expert in te huren om je plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen uit te voeren, is de procedure voor gezamenlijke rekening. Met andere woorden, de kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de huurder en de verhuurder.

Goed om te weten: het is volkomen legaal om in een huurovereenkomst te eisen dat er een plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd door een expert. Het huurcontract mag echter in geen geval een specifieke expert of een andere kostenverdeling opleggen dan hierboven beschreven.

Als de partijen het niet eens kunnen worden over de keuze van de deskundige, kunnen ze elk op eigen kosten hun eigen deskundige benoemen.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving in Brugge en West-Vlaanderen?

Als je kiest voor een plaatsbeschrijving in Brugge die wordt uitgevoerd door een expert, moet je rekenen op een prijs tussen € 200 en € 500. Je ontvangt dan een professioneel en onbetwistbaar document. Je ontvangt een professioneel, onpartijdig en niet-discussieerbaar document.

De prijs van een plaatsbeschrijving in West-Vlaanderen varieert naargelang het type woning en het type onderzoek (ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving). Dit zijn bij wijze van voorbeeld de prijzen die Habitat Square hanteert in 2022:

INGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

130 € 

/

/

/

/

Flat 

150 € 

175 € 

185 € 

195 € 

205 € 

Huis 

250 € 

275 € 

285 € 

300 € 

325 € 

* Gemeubileerd gebouw : + 50 %

** Kantoor : 19,50 € per pagina incl. btw.

UITGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

100 € 

/

/

/

/

Flat 

110 € 

150 € 

165 € 

180 € 

195 € 

Huis 

180 € 

180 € 

200 € 

240 € 

260 € 

Houd rekening met de volgende eventuele extra kosten:

 • Extra kosten voor badkamer: €15
 • Bijkomende kosten voor kantoor: €15
 • Bijkomende kosten voor vrijstaande garage, 2e kelderverdieping: €15
 • Bijkomende kosten voor tuin/buitenruimte, inclusief kelders en terrassen: €15
 • Bijkomende kosten voor contra-expertise of gemeubileerd: 50