HUURWAARBORG West-Vlaanderen - Brugge

Wenst u een huurwaarborg in te stellen voor een woning in Brugge in West-Vlaanderen?

Hoe moet u tewerk gaan? Welke huurgarantiemogelijkheden zijn er? Welke oplossing zijn er in geval u over beperkte middelen beschikt?

ImmoWVL.be  staat u bij!

Hoe moet u te werk gaan om uw huurwaarborg samen te stellen ?

De Belgische wet bepaalt niet het exacte moment waarop de huurwaarborg moet samengesteld worden.

Merk op dat de meeste huurcontracten bepalen dat dit een voorwaarde is om de sleutels van de woning te krijgen.

ImmoWVL.be biedt u, in samenwerking met De-huurwaarborg.be een online dienst aan voor het samenstellen van uw huurwaarborg. De procedure is eenvoudig, snel en veilig. Zo kan u genieten van een geldige huurwaarborg.

mecanisme-garantie-locative.jpg

Uw huurwaarborg samenstellen via De-huurwaarborg.be

Welke opties worden in West-Vlaanderen aanvaard voor het samenstellen van een huurwaarborg?

De Belgische wet voorziet in 3 soorten huurwaarborgen, maar er bestaan ook andere mogelijkheden die even geldig zijn.

Soort huurwaarborg Maximumbedrag in West-Vlaanderen
Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening 2 maanden huur
Bankgarantie als huurwaarborg 3 maanden huur
Bankgarantie als huurwaarborg bij het OCMW van de gemeente West-Vlaanderen 3 maanden huur
Huurwaarborg die aan een levensverzekering wordt gekoppeld Voorwaarden vrij te bepalen
Huurwaarborg dat gegarandeerd wordt door een borgsteller Voorwaarden vrij te bepalen

Let op: geef de verhuurder geen huurwaarborg in contanten. Dit is bij wet verboden

Hoe kunt u profiteren van OCMW-steun voor uw huurwaarborg?

Om in aanmerking te komen voor OCMW-steun van de gemeente West-Vlaanderen moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn:

  • Uw woonplaats is in België.
  • U bent in nood. Het is aan het OCMW om te bepalen of u in nood bent. Daartoe zal het OCMW een sociaal onderzoek verrichten om uw financiële situatie vast te stellen. Zij onderzoeken ook uw sociale en medische situatie, enz.

Na het indienen van uw aanvraag zal het OCMW nagaan of aan deze voorwaarden voldaan is. Het OCMW kan dan zelf een bankgarantie aanvragen.