Groene renovatielening in West-Vlaanderen

Wenst u energiebesparende werken uit te voeren in uw woning in West-Vlaanderen? Wat is een groene lening? Wat zijn de voorwaarden van een dergelijke lening? Van welke bonussen kunt u profiteren?

We leggen alles uit in dit artikel!

Wat is een groene renovatielening?

De ecologische renovatielening, ook wel groene lening genoemd, is een voor bepaalde doeleinden bestemde lening. Dit betekent dat u het gebruik van de geleende middelen moet verantwoorden aan de hand van facturen, ramingen of bestelbonnen. 

Met een ecologische renovatielening in West-Vlaanderen kunt u een brede waaier van energiebesparende werkzaamheden financieren;

  • Installatie van fotovoltaïsche panelen,
  • Installatie van een warmwatertoestel op zonne-energie of een warmtepomp,
  • Installatie van een groen dak,
  • Isolatie van de vloer, de muren en het dak,
  • Installatie van geothermische apparatuur,…

Deze lijst is verre van volledig en er zij ook op gewezen dat de criteria om voor een groene renovatielening in aanmerking te komen, kunnen variëren naar gelang van de bankorganisatie. 

Wat zijn de voorwaarden van een groene lening?

De bedragen die u kunt lenen voor een ecologische renovatielening in West-Vlaanderen verschillen van bank tot bank. Meestal gaat het echter om bedragen tussen 1 250 en 100 000 euro. 

Bij sommige banken kunt u veel meer lenen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ecologische renovatielening van Cetelem, waarmee u tot 200.000 euro kunt lenen om uw renovatie in West-Vlaanderen te financieren. 

De terugbetalingstermijnen variëren ook naar gelang van de kredietgever en het bedrag van uw lening. Hoe lager het bedrag van uw groene lening in West-Vlaanderen, hoe korter de beschikbare termijnen, en vice versa.

Wat de te verstrekken bewijsstukken betreft, hangt het van de kredietgevers af welk deel van het geleende bedrag met ondertekende documenten moet worden gestaafd. Sommigen eisen dat voor 70% van de lening facturen, ramingen of bestelbonnen worden overgelegd waaruit het gebruik ervan blijkt, anderen 80% of zelfs 100%.

Goed om te weten! Indien u geen facturen wenst in te dienen, zult u een persoonlijke lening moeten aangaan. Bij een persoonlijke lening hoeft u geen betalingsbewijs over te leggen. 

Pas op! Daar staat tegenover dat een niet-toegewezen persoonlijke lening hogere rentevoeten heeft, die soms tot vier keer hoger kunnen liggen dan die van een lening voor ecologische werken. Als u energie-efficiëntiewerkzaamheden in uw woning wilt uitvoeren, is een groene lening dus de beste keuze.