Hypothecaire lening in Brugge - West-Vlaanderen

Staat u op het punt een hypothecaire lening in Brugge af te sluiten om uw nieuwe woning te kopen? Wat voor soort belasting kunt u verwachten?

Ontdek het in dit artikel! Maar eerst, stellen wij u een hypotheek aanvraagformulier voor als u haast heeft!

Ik vraag online een hypothecaire lening aan in West Vlaanderen

Hoe werkt de belasting op hypothecaire leningen in België?

Als gevolg van de 6e staatshervorming die sinds 1 juli 2014 is doorgevoerd, is de belastingheffing op hypothecaire leningen in België, die voorheen in het hele land identiek was, een gewestelijke bevoegdheid geworden. 

Bijgevolg bestaan er verschillende belastingregimes naast elkaar, afhankelijk van de regio waar het onroerend goed is gelegen en van de datum waarop uw leenakte werd ondertekend.

Let op! Om te weten welk belastingvoordeel u geniet in het kader van uw hypothecair krediet, moet u de precieze datum kennen van de ondertekening van uw leningsakte.

Herfinanciering van hypothecaire leningen en belastingen

U heeft reeds een hypothecaire lening afgesloten in Brugge en wenst deze te herfinancieren. U vraagt zich misschien af wat er met uw belastingvoordelen gebeurt.

Bij de herfinanciering van een hypothecaire lening blijven de belastingvoordelen dezelfde als die welke verbonden zijn aan de oorspronkelijke lening. En dit geldt ongeacht de organisatie waarmee de herfinanciering wordt uitgevoerd.

Waarom is dat? Zoals wij hierboven hebben gezien, is voor de heffing van hypotheekbelasting de datum van de akte van lening doorslaggevend.